Strømbrudd
Strømbrudd?

Ved strømbrudd bør du selv utføre en enkel kontroll før du tar kontakt med oss. Dette for å finne ut om problemet er i din installasjon eller i vårt distribusjonsnett.

Planlagte strømutkoblinger
Vi planlegger strømutkoblinger for å utføre arbeid med nettet. Sjekk derfor først om strømbruddet kan skyldes dette før du tar kontakt med oss.

 

Hva kan DU gjøre når strømmen blir borte?

 • Se etter om strømmen er borte hos naboene også. Er det mørkt i alle hus,
  ta kontakt med oss på telefon 61 34 74 00. 
 • Hvis du oppdager trær som har falt over strømlinjer, sett lysglimt, gnister eller røyk, er det svært nyttig for oss at du sier i fra.
 • Hvis det er bare hos deg strømmen er borte: Sjekk egne sikringer, jordfeilbryter og overspenningsvern. 
  Hvis du kke finner grunnen til at du er strømløs, ring 61 34 74 00. Da kan vi sammen vurdere om feilen er i din installasjon eller i vårt nett.
  NB! Dersom du tar kontakt med elektriker uten å ringe vår feilmelding først, må du selv betale elektrikerregningen selv om feilen er i vårt nett.
 • Forsikringsselskapene har i mange år anbefalt å dra støpselet til følsomt utstyr ut av kontakten ved tordenvær.
  Dette kan du også gjøre når det er andre feil med elektrisitetsforsyningen, for eksempel når det er tungt snøfall, mye vind, tordenvær eller ved ”halv spenning”. Du bør dra ut støpslet til: PC, TV, kjøleskap, frysere og vannpumper og varmepumper. Panelovner, komfyrer og glødelamper kan brukes som normalt så fremt de ikke inneholder mye elektronikk.

"Halv spenning"

Hvis du opplever at du har "halv spenning", det vil si at det så vidt gløder noen steder og at deler av huset ikke har strøm:

 • Kontroller inntakssikringer og hovedsikringer hvis du har et trefaseanlegg (3 hovedsikringer).
 • Har du enfaseanlegg er feilen ute i nettet.

Jordfeilbryter slår ut

Hvis jordfeilbryter slår ut er det en intern feil i din installasjon. Bruk da følgende prosedyre:

 1. Ta ut alle kurssikringer.
 2. Kontroller at hovedsikringer er OK.
 3. Aktiver jordfeilbryteren.
 4. Sett inn kurssikringene (en kurs av gangen).
 5. Når sikringen for den kurs det er feil på blir satt inn, vil jordfeilbryteren slå seg ut.
 6. Ta ut sikringene på kursen med feil før jordfeilbryteren aktiveres.
 7. Videre feilsøking er dermed begrenset til en kurs, ta eventuelt kontakt med installatør.