Leveringsplikt

Som nettselskap er vi pålagt å levere kraft ("leveringsplikt") dersom våre kunder ikke har avtale med noen kraftleverandør.

Våre priser for slik levering er satt sammen av et fast beløp per døgn og en energipris avregnet etter forbruk:

  • Fastbeløp : kr 1,50 per døgn (belastes etter 6 uker på leveringsplikt)
  • Energiprisen følger gjennomsnittlig markedspris per måned (spotpris) hos NORDPOOL (ref. Oslo / område 1) med et påslag på 5,0 øre/kWh og inkluderer andel i "grønne sertifikater"
  • I tillegg på nevnte priser kommer offentlige avgifter.

Prisene beregnes etterskuddsvis per måned. Prisene gjelder fra 19.08.2003
NORDPOOLs priser kan du finne her >>

Les mer om leveringsplikten på NVE sine sider>>  

Valg av kraftleverandør / skifte av kraftleverandør

Nettkunden står fritt til å velge kraftleverandør.

Informasjon om kraftleverandører og kraftpriseri Norge kan du finne på Forbrukerrådets sider >>

Informasjon om dette blir også sendt ut til alle nye kunder sammen med avtalen om nettleie.

Ved etablering av kraftavtale må du oppgi målepunktID som er å finne på i fakturaspesifikasjon på fakturaen fra nettselskapet.