Flytting/oppsigelse av nettleieavtalen

Når du bestiller nettleieabonnement, flytter eller sier opp kundeforholdet skal det skje skriftlig.

(* må fylles ut

Personvern og bruk av informasjon: Vi anser personlig informasjon som navn, adr., e-post og telefon nr. som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder et anlegg eller abonnement, herunder generell kundeoppfølging.