Bestilling av utkobling / stenging av anlegg

Når du bestiller utkobling av et anlegg må du selv sørge for at alt er tilrettelagt slik at ikke eiendommen blir påført skade eller tap. Nettselskapet er ikke ansvarlig for skader eller tap som kan oppstå hos en nettkunde ved rettmessig stenging, jf. Nettleieavtalen § 8-1.

Når et anlegg er utkoblet/stengt av nettselskapet, må det ikke tilkobles igjen av andre enn autorisert personell fra nettselskapet, jf. Nettleieavtalen § 8-1.

Pris for utkobling/innkobling er p.t. 1375,- inkl. mva per oppdrag.

(*) må fylles ut

Personvern og bruk av informasjon: Vi anser personlig informasjon som navn, adr., e-post og telefon nr. som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder et anlegg eller abonnement, herunder generell kundeoppfølging.