Tilleggskostnader og gebyrer

Følgende satser gjelder med virkning fra 01.01.2017:

Effektavregning / timemåling

For kunder som ønsker timeavregning hvor dette ikke er myndighetspålagt eller en følge av gjeldende tariff og norm, kreves et årlig gebyr på kr 2 000,- pr målepunkt.

Purregebyr

Ved betalingsanmodning påløper et purregebyr tilsvarende 1/10 av et inkassogebyr, jfr Forskrift om inkassosatsen (2002-12-13 nr 1641).

Purregebyr er pt. kr 70,- per purring.

Forsinkelsesrente

Ved for sein betaling vil våre kunder bli belastet forsinkelsesrente med hjemmel i Lov om forsinkelsesrente

Renten som fastsettes halvårlig av Finansdepartementet i forskrift er pt 8,50% p.a.

Stenging / innkreving av ikke betalt nettleie

For påsetting av strøm etter stengning ved betalingsmislighold innkreves et beløp på
kr 2 300,- (i ordinær arbeidstid).  

Beløpet dobles dersom påsetting etter kundens ønske skal gjøres utenom ordinær arbeidstid