Tariffutjevning 2021

Kunder i Sør Aurdal Energi sitt nett får nettleia redusert med tilsammen 4,37 mill kr etter bevilgning i Statsbudsjettet for 2021.

(Kunngjort 16.4.2021)

I Statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 20 mill kr til utjevning av overføringstariffer i distribusjonsnett. Av disse midlene er 4,37 mill kr tildelt til tariffutjevning for kundene i Sør Aurdal Energi (SAE)  sitt område.  Tilskuddet gjelder for 2021, og skal i sin helhet komme kundene til gode innenfor kalenderåret.

Beløpet går uavkortet til reduksjon av kundenes kostnader ved at det behandles av nettselskapet som tariffinntekt. Tilskuddet erstatter på denne måten tilsvarende betaling fra forbrukskundene.

Ordningen administreres av Norges vassdrags- og energidirektorat ved Reguleringsmyndigheten for Energi.

For å imøtekomme regelverket rundt bevilgningen og synliggjøre tilskuddet for våre kunder, har SAE besluttet å gjøre endring i fastledd og energiledd (kWh) slik:

Fastleddet

Fastleddet for alle våre «hovedabonnement» reduseres med kr 1 000 + MVA. Fratrekket fordeles på avregning på månedene mai – desember 2021. (8 mnd á kr 125 + MVA, tilsammen kr 1 250 inkl MVA)

(Tariffer berørt av dette: NFA, NFB, NHB, NHC, NHD, NLB, NLC, NLD, NNB, NNC, NND, NN3)

Energileddet

Energileddet reduseres med 3,56 øre/kWh + MVA (effektivt 4,45 øre/kWh inkl MVA) for månedene mai – desember i 2021.

 Denne reduksjonen omfatter alle tariffer og prisperioder.