Nettleie - Faktureringsrutiner

Følgende rutiner gjelder fra 01.01.2013.  Informasjon er offentliggjort på internett og som vedlegg til fakturautsending januar 2013.

Generell informasjon

Sør Aurdal Energi informerer med dette om rutiner for utsending av fakturaer på nettleie i henhold til gjeldende vilkår for tilknytning og bruk.

Nettleien faktureres etterskuddsvis for faktisk forbruk [kWh] og forskuddsvis for fastledd.  Næringskunder med effektavregning faktureres forskuddsvis á konto etter forventet uttak og avregnes per 31.12.

Husholdningskunder vil normalt bli avregnet annenhver måned.

Kunder som har avtale om månedlig avregning vil ikke få endring.

Vi opplever at stadig flere av våre kunder ønsker hyppigere fakturering for å ha bedre kontroll på eget forbruk og økonomi. Overgangen til automatisk måleravlesing gir større fleksibilitet i forhold til hyppigere avregning.  Alle målere avleses ukentlig, og dette gir større trygghet for både kunde og leverandør.  De som ønsker månedlig avregning (ikke effektavregning) må ta kontakt med oss.

Tidsplan for utsending av fakturaer

Månedlig fakturering i løpet av første uke hver måned.

For kunder med avregning annenhver måned blir faktureringsplanen slik:
 

Termin

Fakturering

Betalingsfrist

Forbruksperiode

Fastleddperiode

1

 senest 15. januar

 1. februar

 november - desember

 januar - februar

2

 senest 15. mars

 1. april

 januar-februar

 mars-april

3

 senest 15. mai

 1. juni

 mars-april

 mai-juni

4

 senest 15. juli

 1. august

 mai - juni

 juli - august

5

 senest 15. september

 1. oktober

 juli - august

 september - oktober

6

 senest 15. november

 1. desember

 september - oktober

 november - desember

 

Innfordring

Fra og med 1. februar 2014 er innfordring av ubetalt nettleie og kraft overlatt til Kredinor. Eventuelle betalingsutsettelser / nedbetalingsavtaler og spørsmål til fakturaen må etter forfall rettes til
Kredinors kundesenter:

Ytterligere informasjon finnes på Kredinors nettsider: https://www.kredinor.no/kundesenter/ 

 

eFaktura og Avtalegiro

Våre kunder har anledning til å inngå eFaktura-avtale og/eller AvtaleGiro.

Har du nettbank vil du få tilbud om eFaktura og Avtalegiro når du går inn og betaler vedlagte faktura.

For deg som ikke har nettbankløsning kan AvtaleGiro opprettes ved å ta kontakt med banken din.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til dette!