Elsikkerhet
Oppgaver for Det Lokale Eltilsyn (DLE)

Nettselskapet er delegert ansvar for kontroll med elektriske installasjoner i sitt konsesjonsområde

Elsikkerhetsarbeide som DLE er pålagt å utføre

 • Kontroll av elektriske installasjoner og utstyr i boliger, hytter, kombinert med informasjon om sikker bruk av elektrisiteten.
 • Revisjon og verifikasjon av virksomheter.
 • Kontroll og oppfølging av elektroinstallatørenes arbeider.
 • Informasjon- og opplysningsvirksomhet i skoler.
 • Kontroll med omsetning av elektrisk utstyr for å sikre at det utstyr som omsettes oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
 • Bistå eiendomsmeglere med opplysninger om heftelser på boliger.
 • Bistå i brannetterforskning.
 • Oppfølging av ulykker med elektrisk årsak


Gjennom elsikkerhetsarbeidet skal vi bevisstgjøre alle brukere om farer ved bruk av elektrisitet. 

Dette skal bidra til

 • sikre installasjoner
 • sikker bruk av elektriske apparater og utstyr
 • gode vedlikeholdsrutiner

 

Formelt er våre arbeidsoppgaver forankret i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med underliggende forskrifter:


I enkelte tilfeller kan også Forskrift om elektriske forsyningsanlegg bli lagt til grunn for vårt tilsyn