Som tiltak for smittebegrensing ifm Koronavirus (Covid-19) holder vi våre anlegg og kontorer stengt for publikum inntil videre. Fysiske møter avholdes kun etter avtale

Du kan kontakte oss på telefon 61 34 74 00 og epost: post@sae.no.

Sentralbord og drift vil gå som normalt, men vi begrenser fysiske møter både internt og eksternt til det som er strengt nødvendig for å oppretholde driften.